Qaz təzyiqi tənzimləyiciləri

Müəssisə təbii qaz nəql olunan boru xəttlərində təbii, süni, karbohidrogen və digər qeyri-aqressiv qazların boru xəttindəki təzyiqinin azaldılıb tənzimlənməsi və tələb olunan səviyyədə saxlanması, qazın girişdə və çıxışda təzyiqi azaldıqda qaz nəqlinin avtomatik dayandırılması, habelə qazın sərfiyyatını müəyyən olunmuş ölçülərə nisbətən artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş qaz  təzyiqi tənzimləyiciləri istehsal edir.
Tənzimləyicilər sənaye və kommunal-məişət obyeklərindəki təbii qaz yanacağı nəql olunan boru xəttlərində qazın tənzimlənməsi qovşaqlarında quraşdırıla bilər.
Tənzimləyıcilər 6; 10; 25 və 50 m3/saat ötürmə qabiliyyətinə malik olmaqla həm bucaqlı, həm də  xətti qaydada quraşdırılmaq üçün hazırlanır. 

Əlavələr

Son xəbərlər

bütün xəbərlər