Əlaqədar məmulatlar

Müəssisə eyni zamanda, su sağaclarının və qaz təzyiqi tənzimləyicilərinin quraşdırılmasında istifadə olunan məmulatlar da  istehsal edir:
- su və qaz sayğacları üçün birləşdirici dəstlər;
- torlu filtrlər;
- “amerikanka” tipli birləşdirici muftalar;
- kompozit plastikdən hazırlanmış qaztənzimləyici şkaflar;
- su sayğacları üçün plastik quyular və s.

Əlavələr

Son xəbərlər

bütün xəbərlər